Missie & Visie

Missie

PiM people heeft als missie: wij zijn een inclusieve arbeidsbemiddelaar die de loonwaarde van mensen verhoogt en ze daarbij blijft voorbereiden op of coachen naar een veranderende arbeidsmarkt die vraagt om meer specialismen en flexibiliteit.

IMG_3342

Visie

De visie van PiM people is: concurrerend te zijn in het werven van de beste mensen uit een bredere pool dan gebruikelijk door actief onze expertise te verbinden aan projecten van (overheids)organisaties die als doel hebben om mensen voor de arbeidsmarkt te mobiliseren.

Betere benutting van het aanwezige arbeidspotentieel werkt kostenbesparend

  • Betere benutting van het aanwezige arbeidspotentieel werkt kostenbesparend voor de maatschappij ten aanzien van uitkeringen en helpt Nederland haar internationale concurrentiepositie behouden vanwege het remmende effect op de vergrijzing.
  • De definitie van werk verandert en de definitie van werkzoekenden verandert ook. Zekerheden komen te vervallen en loonwaarde wordt steeds belangrijker. Tegelijk dwingt de overheid d.m.v. wetgeving iedereen naar een “gelijke” arbeidsmarkt en wordt de kunst van het werven nog belangrijker dan voorheen. Bedrijven die deze kunst niet beheersen hebben baat bij een partner die dit wel kan en die weet hoe je effectief aansluit bij de wens om iedereen kansen te bieden en daarbij eerlijk omgaat met stimuleringen vanuit overheid indien deze beschikbaar zijn.
Partners