Opleiden

Onze drive

Werkzoekenden zichtbaar maken voor werkgevers en ze branche gericht vertrouwd maken met de eisen van de arbeidsmarkt. De projecten waarin wij deelnemen vergoten de loonwaarde van mensen  maar bieden geen baangaranties. Een baangarantie is wat ons betreft niet meer van deze tijd. Mocht het economisch tegen zitten dan moet je bezig blijven en je positie verbeteren. Spreken over garanties wekt de indruk dat je een verworven recht heb zonder dat je nog een inspanning hoeft te leveren. Mensen equiperen om zelf voldoende werk naar zich toe te trekken, daar geloven wij wel in.

Mensen equiperen om zelf voldoende werk naar zich toe te trekken, daar geloven wij wel in.

Wij stellen werkgevers instaat om o.b.v. de ABU CAO nieuwe medewerkers aan te trekken of i.i.g. een werkervaringsplek te bieden. Werkzoekenden moeten net als zzp-ers veel beter in staat zijn om hun eigen loonwaarde te verzilveren.

Vertrouwen vergroten

Mensen zonder de juiste diploma’s – of ervaring die alles willen aanpakken om in hun bestaan te voorzien.  Wij hebben dagelijks contact met deze mensen en moeten ze meestal afwijzen omdat het te vroeg is om de juiste match te maken. Zodra er een geschikt project voorbij komt is de match alsnog snel gemaakt. De nieuwe arbeidsmarkt zit te wachten op hun talent maar het ontbreekt aan vertrouwen in hun kunnen. Werkgevers verdienen de beste mensen voor hun vacatures en onze projecten maken zichtbaar dat de beste mensen vaker beoordeeld moeten worden op wat ze kunnen. PiM people vergroot het onderlinge vertrouwen tussen deze twee groepen op de arbeidsmarkt. Wij zorgen voor de selectie, inzet, begeleiding en opleiding van werkzoekenden die bij u de kans krijgen om zich te laten zien. We werken samen met overheden en bedrijven aan projecten die uitzicht bieden op voldoende werk.

Betrokken

Het team van PiM is dermate betrokken dat ze ook buiten hun normale werk beschikbaar zijn om aan het succes van een project te werken. Wij richten ons op projecten in de beveiliging, catering, (proces) techniek en de zorg. Onze partners zijn maatschappelijk betrokken en bieden werkervaringsplaatsen of ze bieden werk na afronding van het project. In de tussentijd nemen wij het juridische werkgeverschap (volgens de ABU CAO) en de begeleiding op ons. Wij denken mee in de uitvoer en in de financiering van projecten. Dit is onze manier om naast onze commerciële activiteiten iets terug te doen. Dichtbij huis en dichtbij wat we dagelijks doen.

Stichting La prosperité

Lees meer over de stichting achter onze projecten >

Contact?

Heeft u behoefte aan de inzet van nieuwe instromers op uw vacatures? Wij maken het mogelijk en ontzorgen u in de begeleiding en opleiding tot het door u gewenste niveau. Neem gerust contact met ons op >

Cater-inc

cater-inc-6

Doel

Met Cater-inc. maken wij door samenwerking het talent onder werkzoekenden zichtbaar, maken wij de groep werkzoekenden bekend met de cateringbranche en de arbeidsmarkt en bewegen we ze naar (beter) werk als cateringmedewerker.

Het project

Cater-inc. is een initiatief van PiM people en zoekt actief de samenwerking met de bedrijven uit de cateringbranche. Cater-inc. bestaat om de kansen op werk voor gemotiveerde werkzoekenden (bij voorkeur zonder uitkering) te vergroten. De focus is op korte intensieve trainingen en een stage met begeleiding bij een cateraar die over vacatures beschikt. Het is de bedoeling om binnen enkele weken de deelnemers aan een baan op het niveau van beginnend cateringmedewerker te helpen of ze daar een enorme stap dichterbij te brengen.

cater-inc-4

Cater-inc. is een voorbeeld van een project dat naast gemotiveerde en getrainde mensen levert ook een social return oplossing kan zijn. De complete uitvoer van het project ligt in onze handen daarom zijn wij instaat de knelpunten in kaart te brengen, de kosten laag te houden en bedrijven te bedienen zoals ze van een professionele HR dienstverlener mogen verwachten. De projectmatige aanpak heeft ook als voordeel dat maatwerk eenvoudig mogelijk is door extra lesmodules toe te voegen als dit de kans op betaald werk vergroot.

Deelnemers

Bij 15 deelnemers werkt Cater-inc. optimaal en vanaf 10 deelnemers is er sprake van een effectief project qua kosten en qua borging dat er voldoende deelnemers het project tot het einde volbrengen. In de regel zullen er altijd 4 a 5 mensen voortijdig uitvallen waarbij het bijna niet uitmaakt of je nu een groep van 10 mensen hebt of een groep van 15 mensen.

cater-inc-3

Leerbaan beveiliging

De vraag op de arbeidsmarkt wordt als eerste merkbaar via uitzendwerk of flexwerk. Dit gegeven gebruiken wij in onze commerciële contacten om onze partners bij projecten te betrekken. Onze propositie is er op gericht om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken aan een eerder niet overwogen doelgroep kansen te bieden binnen hun organisatie.Wij bieden totale ontzorging aan onze opdrachtgever, een kosten neutraal aanbod op de opleiding en een reguliere tariefstelling t.o.v. de markt. De nadruk ligt op de praktijk, want daar wordt het beroep en de daarbij horende vaardigheden geleerd. Onze projecten verhogen de loonwaarde van mensen voor alle betrokken partijen is dit positief.

alexted

Doelstelling van het project

Mensen duurzaam bemiddelen naar werk door:

  • de deelnemer scholing en begeleiding te bieden, waardoor hij of zij de juiste beroepshouding en functiekwalificaties verkrijgt en over de startkwalificatie beschikt;
  • dit traject kosten neutraal aan te bieden;
  • het ontzorgen van de werkgever door het uitval risico van de werknemer tot een minimum te beperken.
  • een BBL dienstverband van maximaal 2×6 maanden voor de deelnemer.

De voordelen voor partners en deelnemers

  • Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 deelnemers.
  • Uitgekiende tests tijdens de werving en selectie.
  • De geselecteerde kandidaat werkt o.b.v. twee keer een halfjaar contract.
  • De kandidaat gaat echt aan het werk.

Het opleidingstraject

Onderstaand staat het traject in schema weergegeven.

leerbaan

Partners