FAQ

Werknemers

Hoe komt het dat mijn bruto-loon altijd hetzelfde is, maar mijn netto-loon soms verschilt?

Op basis van je weekloon wordt uitgerekend wat je netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat je werkt. In Nederland moeten werknemers meer belasting betalen naarmate ze meer verdienen (progressief belastingsysteem). Ga je meer werken, dan houd je dus per uur netto minder over, terwijl het bruto-uurloon hetzelfde blijft.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

PiM betaalt een per vier weken het salaris uit. De betaalmomenten 2017:

Week 1              6-1-2017
week 5              3-2-2017
week 9              3-3-2017
week 13            31-3-2017
week 17            28-4-2017
week 21            26-05-2017
week 25            23-06-2017
week 29            21-07-2017
week 33            18-8-2017
week 37            15-9-2017
week 41            13-10-2017
week 45            10-11-2017
week 49            8-12-2017
week 1              5-1-2018

Dit zijn de betaaldagen waarop door PiM people en PiM people diensten de lonen worden overgemaakt.

Wat zijn reserveringen?

Als uitzendkracht spaar je een deel van je salaris voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantiegeld. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in een keer uitgekeerd.

Ik wil een dag vrij, wordt mijn salaris dan doorbetaald?

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Fulltimers sparen bijvoorbeeld twee vakantiedagen per maand. Op je loonstrook en in het webportal kun je zien hoeveel je hebt opgebouwd. Je moet deze doorbetaling overigens wel zelf aanvragen door een vrije dag door te geven.

Hoe wordt mijn salaris bepaald als ik werk volgens de ABU CAO?

Het uurloon wordt in fase A per opdracht vastgesteld. Bij elke nieuwe opdrachtgever zijn er twee mogelijkheden. Je wordt vanaf je eerste werkdag beloond volgens de beloningsregeling in de CAO voor Uitzendkrachten. Of je ontvangt loon volgens de beloningsregeling van de inlener. Op jouw uitzendbevestiging staat welke beloningsregeling voor jou van toepassing is. Werk je langer dan 26 weken bij dezelfde inlener, dan ontvang je het salaris, de toeslagen en eventuele adv/atv die de inlener ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vind je in de Cao voor Uitzendkrachten.

Krijg ik ook een loonstrook?

Elke keer dat je salaris krijgt uitbetaald, wordt er ook een loonstrook gemaakt. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend, vermeld. Bovendien kun je lezen hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard. PiM people diensten verstuurt geen loonstroken per post, maar deze zijn altijd op te vragen en te downloaden in het webportal.

Krijg ik altijd reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het betalen van reiskostenvergoedingen. PiM people diensten en/of de opdrachtgever zijn dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige opdrachtgevers geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Als je werkt op basis van inlenersbeloning, ontvang je als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover PiM people diensten deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

Hoeveel reiskostenvergoeding krijg ik voor woon-werkverkeer?

De vergoeding is afhankelijk van de afstand van jouw huis naar het werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. Ook komen vaste vergoedingen per dag voor. Op jouw uitzendbevestiging staat óf je een reiskostenvergoeding krijgt en hoe hoog deze dan is.

Vergoeding openbaar vervoer

Als is afgesproken dat je een reiskostenvergoeding krijgt die is gebaseerd op het openbaar vervoer, moet je de originele trein-, tram-, buskaarten goed bewaren. Deze moet je met je wekelijkse declaratieformulier inleveren op de afgesproken manier. Pas daarna krijg je ze uitbetaald. Als je een vaste vergoeding per dag of een km-vergoeding krijgt, dan hoef je de kaartjes niet te bewaren.

Welke vergoeding krijg ik als ik voor mijn werk moet reizen?

Als je op verzoek van de opdrachtgever je eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel dat je nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt 19 eurocent netto per kilometer.

quote-6

 

Partners